ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA VOLUME 10; NO 1, OCTOBER, 2018

Ndịnaya na ndị Odee Ihu akwụkwọ

1. Ngụgharị Amaechina Nke G. I. Nwaozuzu                                                                                                                                  Ezebube, Chinedu Chidiebere                                                                                                                                                            Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụkachinedu.ezebube@unn.edu.ng, 07030565592/08171253789 .

2. Abụ Igbo Na Mmepe Ala Naijiria. Nnyocha Abụ Akọ na Uche nke Echebina dere.                                                               Oluchi Nebolisa na Blessing Onwubie                                                                                                                                                 Ngalaba Asụsụ Igbo. Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State. .                                       

3. Mkpọaha na Nnọchiaha Na-enweghị Nnọso: Ụdịdị Na Ọnọdụ Ọdabere N'asụsụ Igbo                                                  Comfort Nwuka Ezebuilo¹ & Christian Sopuruchi Aboh²                                                                                                      Mahadum Naịjirịa, Nsụka, Steeti Enugu, Naịjirịa .

4. Nsogbu Ịkụzi Ụdaolu Igbo N'ụlọ Akwụkwọ Sekọndịr                                                                                                            Ezema, Chinenye Anthonia                                                                                                                                                          Humanities Unit School of General Studies, University of Nigeria, Nsukka  chinenye.ezema@unn.edu.ng 

5. Nkeji Mmeju N'asusu Igbo                                                                                                                                                               Chisara Patience                                                                                                                                                                                       Good Shepherd Schools, 3 Olayinka Street, Moroga, Meiran Lagos State. +2347034488651; chikechisara@yahoo.com ...

6. Mgbasa Ozi Ọha dịka ngwa e ji a kuzi Asụsụ Obodo na Naịjirịa                                                                                            Aruah, Virginus Onyebuchi ¹                                                                                                                                                               Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka onyebuchi.aruah@unn.edu.ng 08039482647                                                                                                                                                                                                 Eze Jacinta Ukamaka²                                                                                                                                                                  Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka eze.ukamaka@unn.edu.ng 08069088560 Mamah Juliana Ginikaᶟ                                                                                                                                                                Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka juliana.mamah@unn.edu.ng 08063932170